“Paslaşan İmgeler” Karma Sergi

unnamed-3Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Serap Emmungil, Zuhal Baysar’ın öğrencileri ile birlikte açacakları deneysel sanat projesi karma resim sergisi “Paslaşan İmgeler” Tosca Art&Design’da.

 

 

 

 

PASLAŞAN İMGELER

Resimlerarası etkileşimin temel alındığı sergi, sanat tarihinde yer etmiş çeşitli sanat yapıtlarından alıntılanan imgelerin yeniden kurgulanmasıyla ortaya konmuş çalışmalardan oluşur.

Yazında ve görsel sanatlarda, sanat eserleri arasındaki çeşitli alışveriş işlemlerini ifade eden metinlerarasılık ve resimlerarasılık kavramları, çok yönlü bir okumaya olanak sağlar. Her alıntılama işlemi ötekinin yapıtını kendine mal etmeyi de içerir. Umberto Eco, resimlerarası ve metinlerarası ilişkinin anlaşılabilmesi için, sanatçı ve izleyicinin bir kurmaca anlaşması içinde olması ve izleyicinin, sanatçının seçkileri konusunda bir ön bilgiye sahip olması gerektiğini vurgular.

Umberto Eco, kurmaca anlatıların yapısından ve okurun rolünden söz eder: “Örnek okur” ve “örnek yazar” kavramlarını geliştiren Eco’ya göre; oyunun kuralları vardır ve “örnek okur” oyunda kalmayı bilen kimsedir. “Örnek yazar” bizimle konuşan, bizi yanında isteyen bir sestir ve bu ses anlatısal strateji olarak, her adımda bize iletilen ve “örnek okur” olmaya karar verdiğimizde, uymamız gereken bir talimatlar bütünü olarak kendini gösterir. “Örnek yazar” ile “okur”, karşılıklı olarak birbirlerini kurarlar.”

İster sözel ister görsel olsun her anlatı, bizi bir dünyanın sınırları içine kapatır ve bir biçimde bizi onu ciddiye almaya yöneltir. Kurmaca karakterleri ciddiye almak, metinlerarası bir anlatı yaratır. Böyle bir anlatıda, bir romandaki bir karakterin başka bir romana ya da oyuna girişi, neredeyse bir gerçeklik işlevi görür. Kurmaca karakterler bir metinden ötekine göç edebildiklerinde, gerçek dünyada yurttaşlık hakkı elde etmiş ve onları yaratan anlatıdan bağımsız hale gelmiş olurlar. Bu durum bize, gerek dünyayı algılamak, gerek geçmişi yeniden kurmak için yararlandığımız o sınırsız yeteneği kullanma olanağını sunmaktadır. Bu yaklaşım bir belleğin sürerliği düşüncesi ve çoksesli bir yapıt arayışının ürünüdür.

 

Serap EMMUNGİL

 

“Paslaşan İmgeler”
Deneysel Sanat Projesi Karma Resim Sergisi

Açılış kokteyli: 12 Mayıs | 19:00